data=-3m5-1e1-3m3-1sQjBIcl8lkywPKbG7vAwCIg-2e0-3e5